home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Mezilidská komunikace aneb jak lépe vycházet s lidmi

Lektor: 
PhDr.. Jaroslava Dvořáková

   

  • co je agresivita, pasivita, asertivita a manipulace, jejich projevy a formy ve zdravotnické praxi
  • možné bariéry v komunikaci a jejich překonávání
  • aktivní naslouchání a empatie, přežitek či nutnost v komunikaci?
  • poznání svého preferovaného komunikačního stylu a jeho důsledků při používání - autodiagnostický test
  • techniky efektivní komunikace pro lepší dorozumění a předcházení konfliktům
  • modelové situace, diskuze, cvičení, test....