home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Vzdělávání zdravotníků

Novelou zákona 96/2004 Sb. skončila k 1.9.2017 registrace nelékařských zdravotnických pracovníků u NCONZO navázaná na celoživotní vzdělávání formou kreditního systému. Od září 2006 do listopadu 2017 jsme pro zdravotníky připravovali otevřené semináře v rámci jejich celoživotního vzdělávání v Praze, na Dobříši, v Kutné Hoře, v Neratovicích a dalších městech.

Semináře vedli odborníci ve svém oboru: např. prim. Karel Nešpor, prof. Helena Haškovcová, za oblast geriatrie MUDr. Hana Vaňková, MUDr. Renata Petrová, oblast první pomoci měl na starost MUDr. Tomáš Hlaváček, oblast výživy PhDr. František Krch, PhDr. Iva Málková, Mgr. Starnovská, MUDr. Eleková, psychiatrii MUDr. Šivicová, hospicovou péči Mgr. Klimeš a další a další lékaři i psychologové.

V současné době v reakci na změnu zákona o celoživotním vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků jsme ukončili pořádání otevřených školících akcí. Nyní nabízíme další profesní vzdělávání zdravotníků, které postupně prohlubuje a rozšiřuje znalosti v oblasti zvládání stresu, prevenci syndromu vyhoření, zvyšování psychické odolnosti, rozvoj komunikačních dovedností, zvládání emočně vypjatých situací apod.

Tato témata vede PhDr. Jaroslava Dvořáková, která se vzdělávání zdravotníků a sociálních pracovníků věnuje více než 18 let.

Na Vašem pracovišti je možné uskutečnit školící akce/semináře na tato témata:

 • Mezilidská komunikace - aneb jak lépe vycházet s lidmi
 • Asertivní komunikace na zdravotnickém pracovišti
 • Konflikt jako součást života - řešení a prevence
 • Nenechte sebou manipulovat! (manipulativní komunikace na pracovišti a v životě)
 • Řeč těla – neverbální komunikace na pracovišti i v osobním životě
 • Syndrom vyhoření a jeho zvládání, příčiny a prevence
 • Jak zvýšit psychickou odolnost
 • Hranice ve vztazích: na pracovišti i v osobním životě
 • Jak pracovat s emocemi v každodenní praxi zdravotnického pracoviště
 • Ten druhý není divný, je jiný (typologie osobnosti podle MBTI)
 • Jak mluvit, když o něco jde: náročné rozhovory v práci a v životě
 • Jak říkat NE bez pocitu viny

V případě Vašeho zájmu o uskutečnění školící akce na Vašem pracovišti, nás prosím kontaktujte, zašleme Vám podrobný obsah Vámi vybraného tématu a další potřebné informace. E mail: dvorakova@puls-kurzy.com; tel. 774 305 307