home Hlavni stránka

Kontakt
  • PhDr. Jaroslava Dvořáková
  • Semináře, poradenství, osobní rozvoj
  • K. Nového 432
  • 257 51 Bystřice u Benešova
  • IČO: 71961968
  • Tel.: 774 305 307
  • email: dvorakova@puls-kurzy.com

 

Příjem přihlášek

Vzdělávání zdravotníků

Garantem odbornosti této sekce vzdělávání je MUDr. PhDr. Miroslav Orel. Vzdělávání středního zdravotnického personálu a sociálních pracovníků je pro tuto profesní skupinu povinné - vyplývá ze Zákona č. 96/2004 Sb, Ministerstva zdravotnictví ČR, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (tzv. Zákon o nelékařích). Zdravotní sestry a sociální pracovníci jsou povinni se celoživotně vzdělávat na odborných seminářích, přednáškách a konferencích zařazených do kreditního systému. Kreditní body poskytuje Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) Brno a Česká asociace sester (ČAS).
 
Nabízíme další profesní vzdělávání, které postupně prohlubuje a rozšiřuje znalosti zdravotníků a sociálních pracovníků v jednotlivých oblastech, např. psychologické, sociální a spirituální potřeby pacientů, dále přednášky zaměřené na seberozvoj zdravotního personálu a sociálních pracovníků, prevence syndromu vyhoření, nácvik komunikačních dovedností, antistresový program apod.
 
Všechny přednášky, konference a tréninkové programy jsou zařazeny do kredit. systému POUZP nebo ČAS a ohodnoceny kreditními body dle délky trvání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti na vzdělávací akci s uvedením získaného počtu bodů.
 
VŠECHNY VZDĚLÁVACÍ AKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÝCH SEKCÍCH JSOU NÁMI NABÍZENÉ AKCE, KTERÉ MŮŽEME USKUTEČNIT NAPŘÍKLAD NA VAŠEM PRACOVIŠTI. AKTUÁLNÍ AKCE, KTERÉ SE BUDOU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ KONAT, NAJDETE NA HLAVNÍ STRÁNCE.

Kreditní souhlasy

Školicí akce
Školicí akce obsahují 4 hodiny teorie, jsou ohodnoceny 4 kreditními body ČAS.

Tréninkové programy
Tréninkové programy obsahují 4 hodiny teorie + 4 hodiny praktického nácviku, sebezkušenosti. Jsou ohodnoceny čtyřmi kreditními body ČAS.