home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Vzdělávání v sociální sféře

V souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s účinností od 1.8. 2009 připravujeme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Na základě četných žádostí od vedoucích pracovníků domovů seniorů a ústavů sociálních služeb jsme zažádali a také získali akreditaci MPSV čtrnácti vzdělávacích modulů v rozsahu 8 hodin:

 • Mezilidská komunikace v sociální oblasti  8 hodin)
 • Mezilidská komunikace,  zvládání konfliktních situací v praxi sociální služby (8 hodin)
 • Neverbální komunikace v sociální oblasti (8 hodin)
 • Asertivní komunikce v sociální oblasti (8 hodin)
 • Sociální dovednosti pro rozvoj týmové spolupráce: komunikace v týmu (8 hodin)
 • Jak mluvit, když o něco jde : komunikace v emočně vyjatých situacích v každodenní praxi sociálních služeb (8 hodin)
 • Manipulace, vytváření závislosti ve vztahu pracovník a uživatel v praxi sociální služby (8 hodin)
 • Prevence profesního stresu, syndrom vyhoření (8 hodin)
 • Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociální sféře (8 hodin)
 • Jak pracovat s emocemi v každodenní praxi sociálních služeb (8 hodin)
 • Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti
 • Hranice ve vztazích mezi pomáhajícími pracovníky a uživateli sociálních služeb
 • Psychologické minimum pro pracovníky v sociální oblasti (8 hodin)
 • Úvod do psychopatologie pro pracovníky v sociální sféře  (8 hodin)
 • Vybrané okruhy duševních a behaviorálních poruch: neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy - úvod do problematiky  (8 hodin)

Pokud by Vaše zařízení mělo zájem o proškolení pracovníků sociální péče v některém z těchto témat, na svém pracovišti případně i v jiných prostorách, obraťte se na nás, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy a projednáme podrobnosti.

Reference:

Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka, Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 1106/9:

Kurz „Jak pracovat s emocemi“ s lektorkou PhDr. Jaroslavou Dvořákovou jsme uspořádali na zakázku pro naše pracovníky přímé péče. Hodnotíme ho jako jeden z nejlepších kurzů, které jsme absolvovali, rovněž i způsob podání lektorky PhDr. Jaroslavy Dvořákové. Kurz skutečně splnil to, co sliboval – dozvěděli jsme se, jak pracovat s vlastními emocemi i s emocemi druhých. Výklad lektorky byl jasný, logicky uspořádaný a dobře zapamatovatelný. Ocenili jsme příklady z praxe a praktický nácvik řešení emočně vypjatých situací. Naučili jsme se, jak tyto situace řešit. Vzhledem k časové dotaci kurzu bylo dost času na propojení a upevnění souvislostí mezi teorií a praxí a zodpovězení dotazů účastníků. Kurz můžeme ostatním poskytovatelům doporučit. 

Sociální pracovnice L. : „Uvědomila jsem si, jak jednat a mluvit v určitých krizových situacích, jak pracovat s emocemi vzhledem ke klientům a spolupracovníkům.“

Šarlota Care, Prosečnice, p. Hana Tůmová, vrchní sestra:

Seminář: Jak pracovat s emocemi v praxi sociálních služeb:n a semináři jsme se dozvěděli spoustu nových informací, které nám pomohou v naší profesi a při kontaktu nejen s klienty, ale  i se spolupracovníky a v našem  běžném životě. Teoretické poznatky byly hodně doplněné praktickými příklady a převedeny do běžného života. Velmi jsme ocenili flexibilitu lektorky, která seminář přizpůsobila dle našich požadavků a zařadila do programu témata, která nás zajímala  a byla pro nás aktuální. Během semináře byla velmi příjemná a přátelská atmosféra.

Velmi se těšíme na další setkání.

S pozdravem

Hana Tůmová

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková