home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Vzdělávání stomatologů

Celoživotní vzdělávání stomatologů upravuje § 22 Zákona č. 95/2004 Sb. ( z 29. ledna 2004) „o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta“.
Naše vzdělávací agentura má u ČSK akreditovány teoretické vzdělávací akce určené především pro stomatology (5 kreditních bodů)

Témata, která postupně můžete najít v naší nabídce:

 • Syndrom vyhoření
 • Prevence profesního stresu, relaxační metody
 • Konflikt jako součást života, prevence a řešení
 • Asertivita jako strategie jednání
 • Typologie osobnosti
 • Emoční  inteligence
 • Duševní hygiena, relaxační metody
 • Nenechte sebou manipulovat!
 • Jak říkat Ne bez pocitů viny
 • Hranice ve vztazích: na pracovišti i v osobním životě
 • Mezilidská komunikace aneb jak lépe vycházet s lidmi
 • Jak mluvit, když o něco jde

Předpokládaná délka trvání: 5 hodin (9.30 - 16.30 – včetně přestávky na oběd)

Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na vzdělávací akci do průkazu odbornosti.

Vzdělávací akce se konají na adrese:

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

Lektor: PhDr.Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková