home Hlavni stránka

Kontakt
 • PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • Semináře, poradenství, osobní rozvoj
 • K. Nového 432
 • 257 51 Bystřice u Benešova
 • IČO: 71961968
 • Tel.: 774 305 307
 • email: dvorakova@puls-kurzy.com

 

Příjem přihlášek

Vzdělávání stomatologů

Celoživotní vzdělávání stomatologů upravuje § 22 Zákona č. 95/2004 Sb. ( z 29. ledna 2004) „o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta“.
Naše vzdělávací agentura má u ČSK akreditovány teoretické vzdělávací akce určené především pro stomatology (50 kreditních bodů), dentální hygienistky a sestry v zubní ordinaci (akreditace ČAS, POUZP – 4 kreditní body)

Témata, která postupně můžete najít v naší nabídce:

 • Syndrom vyhoření
 • Prevence profesního stresu, relaxační metody
 • Konflikt jako součást života, prevence a řešení
 • Asertivita jako strategie jednání
 • Typologie osobnosti
 • Emocionální inteligence
 • Duševní hygiena, relaxační metody
 • Time management
 • Vyjednávání
 • Mezilidská komunikace aneb jak lépe vycházet s lidmi

Předpokládaná délka trvání: 5 hodin (9.30 - 16.30 – včetně přestávky na oběd)

Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na vzdělávací akci do průkazu odbornosti.

Vzdělávací akce se konají na adrese:

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Na Moráni 5
Praha 2

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr.Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr.. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr.Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková
Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková