home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Přihláška na akci

Název přednášky: Hranice ve vztazích: na pracovišti i v osobním životě
Kdy: 27.02.2018, 14.00 - 19.30
Kde: Praha 3Podmínky přihlašování a účasti:
Přihláška je závazná od jejího potvrzení na webových stránkách www.puls-kurzy.com
V případě, že kurz platí zaměstnavatel, prohlašuje účastník svým přihlášením, že s účastí na kurzu a jeho platbou souhlasí osoba k tomu v organizaci určená. Na tuto osobu poskytne kontaktu v kolonce „Nadřízený pracovník“ a „Kontakt na nadřízeného“.
Bližší informace (přesné místo konání kurzu apod.) zasíláme e-mailem na uvedenou adresu nejpozději týden před prvním dnem kurzu. Fakturu zasíláme poštou na adresu organizace také nejpozději týden před kurzem.
Přednost mají dříve přihlášení účastníci, tedy je-li naplněná kapacita kurzu, Vaše přihláška bude odmítnuta.
Odhlásit se z kurzu lze e-mailem na bartosova@puls-kurzy.com nebo telefonicky na 777 156 865.
Potvrzením přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími stornopodmínkami:
  • Odhlášení nejdéle 1 měsíc před začátkem konání kurzu – storno 25% ceny kurzu.
  • Odhlášení v rozmezí 1 měsíc – 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 50% ceny kurzu.
  • Odhlášení méně než 14 dní před začátkem konání kurzu - storno 75% ceny kurzu.
  • V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka.

Ze strany PULS může být kurz zrušen nebo přesunut pouze ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.). V takovém případě Vám bude na emailovou adresu, uvedenou v závazné přihlášce, zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s účastníkem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatku.

Prohlášení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. zpracovány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce a pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
Zpět na úvodní stránku...