home Hlavni stránka

Kontakt
 • PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • Semináře, poradenství, osobní rozvoj
 • K. Nového 432
 • 257 51 Bystřice u Benešova
 • IČO: 71961968
 • Tel.: 774 305 307
 • email: dvorakova@puls-kurzy.com

 

Příjem přihlášek

O nás

Náš profil

Jsme vzdělávací společnost zaměřená především na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, lékařských i nelékařských oborech, středního managementu nemocnic, stomatologů apod. Většina našich vzdělávacích akcí je akreditována Českou asociací sester Praha nebo Profesní a odborovou organizací Brno.

Naše společnost získala akreditaci MPSV a vytváří akreditované školící programy pro pracovníky v sociální oblasti – pracovníky sociální péče a sociální pracovníky.Specializujeme se i na kurzy osobního rozvoje.
Máme mnohaleté zkušenosti v našem oboru.

S našimi klienty spolupracujeme při vytváření a realizaci tréninkových a vzdělávacích programů, programů na rozvoj a podporu týmové spolupráce, programů v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a sociálních pracovníků.

Naše programy

Vzdělávání probíhá formou jedno- nebo vícedenních seminářů, a to jak veřejných tak zakázkových. Naše akce vynikají kvalitními lektory a přátelskou atmosférou s otevřeným přístupem ke klientovi.

Hlavní oblasti vzdělávání:

 • vzdělávání zdravotnických pracovníků, kurzy veřejné i na objednávku přímo ve zdravotnickém zařízení
 • vzdělávání pracovníků v sociální sféře přímo v zařízení sociální péče
 • vzdělávání stomatologů
 • semináře osobního rozvoje

Další programy připravujeme na základě požadavků klientů zejména v oblasti týmové spolupráce, tréninky komunikačních dovedností a další.

Naši lektoři

Naši lektoři jsou zkušení odborníci, kteří přednášejí o tématech, kterým se věnují ve své praxi mnoho let. Pečlivě vybíráme osobnosti, které mají svým posluchačům co říci jak po odborné, tak i po lidské stránce. Pravidelně pro nás přednáší např. Prim. MUDr.Karel Nešpor, CSc, Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc., PhDr. Iva Málková, PharmDr. Magdalena Šustková, CSc., MUDr. Hana Vaňková, PhDr. František Krch a mnozí další.

Náš tým

Jaroslava Dvořáková
Vedoucí vzdělávací agentury
Lektorka programů z oblasti komunikačních dovedností, prevence stresu, duševní hygieny, typologie osobnosti apod.
Kontakt
e-mail: dvorakova@puls-kurzy.com
tel: 774 305 307

Daniela Bartošová
administrativní a organizační zajištění kurzů
Kontakt
e-mail:  bartosova@puls-kurzy.com
tel: 777 156 865

Barbora Pištorová
Administrativní a organizační zajištění veřejných kurzů pro zdravotnické pracovníky Praha
Kontakt
e-mail:  barbora.pistorova@seznam.cz
tel: 739 054 281