home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Imaginace a sny

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

Seminář je zaměřen na pochopení symboliky snů dle analytické psychologie C.G.Junga. a rozpoznání poselství, která nám sny přinášejí.  Zapisujte si své sny posledních 14 dní před seminářem a vezměte je s sebou. Po krátkém úvodu do teorie budeme pracovat s Vašimi konkrétními sny.
Můžete očekávat povídání, malování, imaginace, sdílení ve skupině.
Aktivní imaginace je způsob práce s nevědomými obsahy naší psychiky a stejně jako sny nám pomáhá odhalit skryté vzorce našeho chování, které nás někdy vedou k opakování stejných chyb, k nevhodným rozhodnutím, ke zbytečným konfliktům, k partnerským neshodám…